Nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, Vân Đồn, Quảng Ninh. DTSD: 10905000 m2

đăng 17:51, 19 thg 11, 2010 bởi Ky Vo
Nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, Địa chỉ:, Vân Đồn, Quảng Ninh. DTSD: 10905000 m2.
Comments